2008/Aug/18

รายชื่อภาพยนตร์ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 12 ของมูลนิธิหนังไทย

รางวัลรัตน์ เปสตันยี
จำนวน 18 เรื่อง / (เรียงตามลำดับตัวอักษร)
I’m fine. สบายดีค่ะ / ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
Parallel Journey / จักรวาล นิลธำรงค์
Relativity / ไพรัช คุ้มวัน
The Laundry Room / นัฐวุฒิ พูนพิริยะ
U NEVER KNEW / ปริญญา พรสุขสวัสดิ์
Yesterday / สมพจน์ ชิตเกษรพงศ์
เด็กชายกับใบโพธิ์ / บุญส่ง นาคภู่
แด่...อันเป็นที่รัก / คณิน กุลสุมิตราวงศ์ , กฤษดา คณิวิชาภรณ์
บทบันทึกของความไม่มีอะไร / ธเนศ มรรคาสกุล
เพลงชาติไทย / ชาย ไชยชิต
แม่กับแมงเม่า / วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
รัก(ไม่)บ้า / ทศพร มงคล
รักนิรันดร์ / เฉลิมรัฐ กวีวัฒนา
เรื่องเล่าสระว่ายน้ำ / ตุลพบ แสนเจริญ
วัตถุนิยาย: ชีวประวัติของเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่ง / ปราปต์ บุนปาน
สุขแผ่นดิน / กัลป์วีร์ จินทร์ดี
“หนองหาร เพราะมันไม่ใช่เรื่องสิวๆ” / พนัส บุญหนุน
อนุเสาวรีย์แห่งความรัก / พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง

คณะกรรมการตัดสิน รางวัลรัตน์ เปสตันยี
คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรท์
คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ นักวิชาการมนุษยวิทยา จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
คุณบรรจง ปิสัญธนกุล ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ, แฝด และ สี่แพร่ง

--------------------------------------

รางวัลช้างเผือก จำนวน 16 เรื่อง
รางวัลโกดัก (ถ่ายภาพ) จำนวน 7 เรื่อง


เฉพาะรางวัลช้างเผือก จำนวน 13 เรื่อง / (เรียงตามตัวอักษร)
Home Video / ญาณิน พงศ์สุวรรณ/คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Together / สุนิดา อ่อนดีสวัสดิ์/คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เด็กชายด้ายแดง / ปวีณ บุพพัณหกุล/ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ไตแลง / ณัฐชัย ใจธิตา / ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทำนอง สนั่น / สฤษดิ์รงค์ หยงสตาร์/ ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ธรรมดาสู่สามัญ / กาญจนา เอกสินธ์ / คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พี่ชาย กับ ความฝัน / เรวัตร วรรณบวร/ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฟรีบ้านพักดีดี / เอกพงษ์ อวยพรรุ่งรัตน์/คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภัยใกล้ตัว(ฉบับผู้กำกับ) / จุฬญาณนนท์ ศิริผล/ ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มนต์รักนักกล / สรยศ ประภาพันธ์ / คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โลกใบเล็ก / วสุนันท์ หุตเวช / คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง / วัฒนเดช เกตุสวน/ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เวลา...รัก / ขนิษฐา ขวัญอยู่/ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รางวัลช้างเผิอก และรางวัลโกดัก จำนวน 3 เรื่อง / (เรียงตามตัวอักษร)
ก่อนนครสลาย / ธีรพล ปัญญายุทธการ/คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คนจรจัด / ปรัชญา ลำพองชาติ/ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลูกอ๊อด / พิทยา จันทโคตร/ ภาควิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


เฉพาะรางวัลโกดัก จำนวน 4 เรื่อง/ (เรียงตามตัวอักษร)
Bad Day / ชัยพฤกษ์ เฉลิมพรพานิช /คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หมาวิทยาลัย
กระสุนนัดแรก(สุดท้าย) / อุทิศ จิตอารีย์ / คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บุญหลง / ธาวิต/คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปู่ / สิทธิพงษ์ ปัดชากาว/ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


คณะกรรมการตัดสิน รางวัลช้างเผือก
คุณฮาเมอร์ ซาวาลา ช่างภาพ และผู้กำกับภาพยนตร์อิสระ
คุณคงเดช จาตุรันรัศมี ผู้กำกับภาพยนตร์ (เฉิ่ม, กอด) , คนเขียนบทภาพยนตร์
คุณวาริน นิลศิริสุข นักวิจารณ์ภาพยนตร์

รางวัลโกดัก (ถ่ายภาพ)
กรรมการตัดสิน
คุณสุรพงษ์ พินิจค้า ผู้กำกับภาพยนตร์


--------------------------------------

รางวัลปยุต เงากระจ่าง จำนวน 15 เรื่อง / (เรียงตามลำดับตัวอักษร)
A Boy’s Story / บุษบา เตชศรีสุธี
Border / ขจรเดช ถานะวร
Hotpot / ธวัชชัย ชุนหชัย
NINJA / นฤพนธ์ พันธุ์ไพโรจน์
Old Books / ปฐมพงษ์ ลมชาย
On The Moon / ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี
Possibilities / สมพงษ์ ซื่อต่อศักดิ์
RUN / 2008 / อลิสา เลิศผลานันท์
Soulmate / ธงชัย กนกากรนนท์
The invisible city / บุญศรี ตั้งตรงสิน
Uncertainly / วไลพร ขวัญชนะภักดี
Victim / ณัฐพร เยี่ยมฉวี, ณัฐพล นาคเงิน
ZOEY / ศศพิชญ์ รุจิรัตน์
เมื่อวันนั้นมาถึง (When The Day Comes) / ศุภฤกษ์ พลสวัสดิ์
สภาวการณ์ทางชนชั้นในสังคม 3 (Class Situation in Society 3) / เอกลักษณ์ สระแก้ว

คณะกรรมการตัดสิน รางวัลปยุต เงากระจ่าง
คุณสุเทพ ตันนิรัตน์ ผู้กำกับภาพยนตร์ และผู้ผลิตภาพยนตร์แอนนิเมชั่น
คุณคมภิญญ์ เข็มกำเนิด ผู้กำกับภาพยนตร์แอนนิเมชั่น
คุณวิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ ศิลปิน และผู้กำกับภาพยนตร์สั้น


--------------------------------------


รางวัลช้างเผือกพิเศษ จำนวน 13 เรื่อง / (เรียงตามตัวอักษร)
MV เพลงเชื่อ - บอย ตรัย / วีราภา เองมหัสสกุลม,โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์ / รวิสรา พันธุ์แพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
Resurrection / สรวิศ รวิทิวากุล, หรินทร์ แพทรงไทย/ โรงเรียนทวีธาภิเศก ศิลป์ภาษา-จีน
School Wars / พรสิทธิ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ / โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
The Love / ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ/ จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
The Phantom Of Encounter / พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์/ โรงเรียนราชวินิตมัธยม
กว่าจะถึง / กลุ่มเหยียบส้น / นักเรียนชั้นมัธยม จ.สงขลา
จำ / ทศพร เหรียญทอง/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชุดกระโปรง / ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล / โรงเรียนวัดราชโอรส
ซื้อเสียงไหมครับ / ภูมิรพี แซ่ตั้ง/โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ศาลายา นครปฐม
เด็ก เด็ก / ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ/ จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เมธาพร /กุลดรา กมลวิศิศฎ์ / โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
หนังและกรรไกร ในวันที่ 4 เมษา / ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล / โรงเรียนวัดราชโอรส
อ่านเป็นหน้า ฆ่าเป็นหลัง / ราชพฤกษ์ ติยะจามร,ยุทศาสตร์ ศุภซื่อสงวน / โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย


กรรมการตัดสิน
คุณกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน


--------------------------------------


หนังสารคดีประกวด (รางวัลดุ๊ก) จำนวน 10 เรื่อง / (เรียงตามตัวอักษร)
Yesterday Friday Tomorrow / พิเชษฐ์ บางประเสริฐ
คนค้นหาของเก่า ชุมชนโบราณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางกอกน้อย ธนบุรี / ทิพย์ แซ่ตั้ง
ความสุขที่เกาะเหลา (Happiness of Moae) /วิชชุตา วัจนะรัตน์,วสุพล เกรียงประภากิจ
คืนวันศุกร์ (Friday Night) / ชาคร ไชยปรีชา
ตาของผม (My grandfather) /พิเชษ เสมอเชื้อ
แพรว (Close-Friend) / พัชร เอี่ยมตระกูล
เร่หนัง_หนังเร่ / ภาณุ แสง-ชูโต
วันนี้ทะเลมีคลื่น / พิสุทธิ์ ศรีหมอก
สวรรค์คับแคบ (Burmese man dancing) / นฆ ปักษนาวิน
อ้อม / สมชาย วชิระจงกล

คณะกรรมการตัดสิน รางวัลดุ๊ก
คุณธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนสารคดี และช่างภาพสารคดี
คุณศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระ และอาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณอุรุพงษ์ รักษาสัตย์ ผู้กำกับภาพยนตร์อิสระ และภาพยนตร์สารคดี

edit @ 18 Aug 2008 19:01:16 by prap and chai

edit @ 18 Aug 2008 19:02:47 by prap and chai

Comment

Comment:

Tweet


We provide full range of <a href="http://www.Soft-group.com/">application development software</a> services from solution design to integration services.
#8 by KaraBurke (31.184.238.73) At 2013-08-14 23:16,
I Am Going To have to visit again whenever my course load lets up – however I am getting your Rss feed so i can go through your web blog offline. Thanks.
#7 by Hermes Birkin (103.7.57.18|120.33.245.157) At 2012-08-17 14:29,
Keep functioning ,terrific job!
http://www.hermeshandbagoutlet.com
#6 by hermes birkin replica (103.7.57.18|222.77.225.109) At 2012-07-14 07:53,
Good post! thanks for sharing! It is what i need. It is very useful for me
http://www.utopia5230.com
#5 by lingerie (103.7.57.18|175.44.27.246) At 2012-05-15 11:37,
Good post! thanks for sharing! It is what i need. It is very useful
http://www.hotstylehandbags.com
#4 by replica Louis Vuitton handbags (103.7.57.18|175.44.29.226) At 2012-05-14 07:45,
ชอบหลายเรื่องเลยครับ
#3 by iJigg (124.121.137.179) At 2009-08-20 23:52,
ขอบคุณ คุณ ennisdelmar มาก ๆ ครับ
#2 by prap and chai At 2008-08-19 19:19,
มาร่วมแสดงความยินดีด้วยคับ
มีหนังที่ชอบมากในรอบฉายของวันนั้นเข้ารอบถึง3เรื่อง
1.วัตถุนิยาย: ชีวประวัติของเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่ง / ปราปต์ บุนปาน
2.หนังและกรรไกร ในวันที่ 4 เมษา / ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล
3.ชุดกระโปรง / ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล

#1 by At 2008-08-18 20:24,

ปราปต์ บุนปาน และ ชาย ไชยชิต
View full profile