2008/Sep/09

“การลงประชามติ”  กลายเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมไทยอีกครั้ง หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้รัฐบาลทำประชามติ เพื่อรับฟังเสียงประชาชนในการหาทางออกจากวิกฤตการณ์การยึดทำเนียบรัฐบาลของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก

ข้อเสนอให้รัฐบาลจัดการออกเสียงประชามติดังกล่าว เริ่มมาจากสมาชิกพรรคพลังประชาชน เสนอความคิดให้รัฐบาลจัดการออกเสียงประชามติ เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นผู้ตัดสินใจเลือกทางออกแก้วิกฤต และได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพร้อมเพรียง

ทางออกที่รัฐบาลนายสมัครต้องการให้ประชาชนออกเสียงประชามติตัดสินเลือก คือ 1) เห็นควรให้รัฐบาลอยู่บริหารประเทศต่อ หรือยุบสภาหรือลาออก? และ 2) เห็นควรให้กลุ่มพันธมิตรฯ ชุมนุมต่อไป หรือยุติการชุมนุม ?

กล่าวให้ง่ายก็คือ วิกฤตทางการเมืองในขณะนี้ ควรปล่อยให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งประเทศ ตัดสินใจเลือกว่าจะ “เอารัฐบาล” หรือ “เอาพันธมิตรฯ” เป็นการหาทางออกโดยในเจ้าของอำนาจอธิปไตยของประเทศได้เป็นผู้ตัดสิน ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ของประชามติจะเป็นตัวตัดสินว่ารัฐบาลควรอยู่หรือไป

ฝ่ายสนับสนุนข้อเสนอให้มีการออกเสียงประชามติ ยืนยันว่าวิธีนี้เป็นการแก้วิกฤตเมื่อการเมืองมาถึงทางตัน เป็นการหาทางออกตามวิถีทางประชาธิปไตยที่ประเทศไหนก็ใช้กัน เพราะเป็นการตัดสินด้วยเสียงข้างมากของประชาชนทั้งประเทศ เหมือนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปตั้งรัฐบาล

ในขณะเดียวกันก็มีเสียงคัดค้านจากหลายฝ่าย ซึ่งไม่เห็นด้วยกับแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการจัดการออกเสียงประชามติของรัฐบาล ด้วยเหตุผลหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ การไม่มีกฎหมายที่จะมารองรับการจัดการออกเสียงประชามติ ปัญหาการซื้อเสียงหรือชักจูงชาวชนบท รัฐบาลอาจควบคุมจัดการผลคะแนนเสียงประชามติ การลงประชามติเป็นการพยายามหาทางยื้อเวลาของรัฐบาล ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ และเป็นการโยนให้ประชาชนตัดสินเลือกข้าง ซึ่งจะยิ่งนำไปสู่การแตกแยกมากขึ้นในสังคม

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าแนวทางในการจัดการลงประชามติของรัฐบาลในครั้งนี้ จะชอบหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จะมีปัญหาในเชิงข้อกฎหมายหรือไม่ หรือจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกที่ควรหรือไม่นั้น ฝ่ายที่เกี่ยวข้องคงต้องหาข้อสรุปต่อไป แต่ประเด็นหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน และดูจะไม่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาพูดกันสักเท่าไหร่ ก็คือคำถามที่ว่า แนวคิดแบบนี้โดยตัวมันเองแล้ว เป็นอันตรายต่อระบบประชาธิปไตยอย่างไร?

นั่นคือ นอกจากจะถกเถียงกันในเรื่องข้อกฎหมาย ซึ่งเป็นปัญหาในเชิงวิธีการปฏิบัติแล้ว ประเด็นที่ไม่ควรมองข้าม และควรต้องถกเถียงกันตั้งแต่แรกก็คือ ประเด็นนัยทางการเมืองของการออกเสียงประชามติ ซึ่งจะนำไปสู่การตั้งคำถามว่า กระบวนการออกเสียงประชามติ (ที่คิดจะจัดขึ้น) ทำหน้าที่อย่างไรในระบบการเมือง?                   

เพราะการออกเสียงประชามติมีหลายรูปแบบ แต่ละแบบมีนัยทางการเมืองที่แตกต่างกัน และที่สำคัญที่สุดก็คือ จากประวัติศาสตร์การจัดการออกเสียงประชามติในการเมืองสมัยใหม่ แสดงให้เห็นว่า “ประชามติ” เป็นได้ทั้งเครื่องมือที่ส่งผลบ่อนทำลาย และเสริมสร้างระบบประชาธิปไตย

 

edit @ 9 Sep 2008 03:47:48 by prap and chai

edit @ 9 Sep 2008 03:49:58 by prap and chai

Comment

Comment:

Tweet


Really nice content ... Admin... Have great information I contribute with your experienced... I hope you post again soon. I am very happy to leave a comment for this blog, which really put honest information...
#298 by Animated Logo Design (39.44.228.255|39.44.228.255) At 2015-02-21 18:11,
#297 by (171.100.59.30|148.251.92.48, 171.100.59.30) At 2014-06-16 14:34,
Enjoyed examining this, very good stuff, thankyou. Talk sense to a fool and he calls you foolish. by Euripides. cddfkbddekddcckb
#296 by (88.212.27.27|88.212.27.27) At 2014-06-08 05:57,
I'm hunting for web sites that contain fantastic recommendations on what's in fashion and just what top rated makeup products is.. cdgbgdggacbecefe
#295 by (182.73.3.46|178.63.0.194, 182.73.3.46) At 2014-06-06 13:08,
#294 by (182.73.3.46|178.63.0.194, 182.73.3.46) At 2014-06-06 13:06,
#293 by (67.17.219.20|67.17.219.20) At 2014-06-05 11:05,
#292 by (67.17.219.20|67.17.219.20) At 2014-06-05 11:04,
#291 by (67.17.219.20|67.17.219.20) At 2014-06-05 11:04,
#288 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-06-04 12:19,
#289 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-06-04 12:19,
#290 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-06-04 12:19,
#285 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-06-04 11:30,
#286 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-06-04 11:30,
#287 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-06-04 11:30,
#283 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-06-04 00:26,
#283 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-06-04 00:26,
#282 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-06-04 00:26,
#281 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-06-03 15:16,
#280 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-06-03 15:16,
#277 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-06-02 12:59,
Hello!
viagra , cialis , cialis , viagra ,
#278 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-06-02 12:59,
#279 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-06-02 12:59,
#275 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-06-02 04:52,
Hello!
cialis , cialis , viagra , cialis , viagra ,
#276 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-06-02 04:52,
#274 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-06-01 18:09,
#273 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-06-01 18:09,
#271 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-06-01 00:39,
#272 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-06-01 00:39,
#270 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-31 02:01,
#269 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-31 02:01,
#268 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-05-30 21:50,
#267 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-05-30 21:50,
#264 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-05-28 16:22,
#263 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-05-28 15:40,
#262 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-05-27 09:35,
#259 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-27 07:03,
#260 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-27 07:03,
#258 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-25 12:11,
#257 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-25 12:11,
#256 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-05-24 18:06,
#255 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-05-24 18:06,
#254 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-24 02:13,
#253 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-24 02:13,
#251 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-05-22 11:27,
#252 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-05-22 11:27,
#249 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-05-21 23:53,
#250 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-05-21 23:53,

ปราปต์ บุนปาน และ ชาย ไชยชิต
View full profile