2009/Jul/05

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

7 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2552  

ณ ห้องประชุม ชั้น 4  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ( สี่แยกปทุมวัน)  
 

ทางคณะผู้จัด  ขอแจ้งรายละเอียดของงานมาราธอนเพิ่มเติม ดังนี้  

-ห้องที่จัดฉาย ไม่ใช่ ห้อง Auditorium ชั้น 5 นะครับ แต่เป็นห้องประชุมชั้น 4 (ขอย้ำว่าห้องประชุมชั้น 4) ส่วน Auditorium ชั้น 5 จะขอเก็บไว้สำหรับช่วงงานเทศกาล ระหว่างวันที่ 13-23 ส.ค. ศกนี้

-ปีนี้ เราจะจัดฉายหนังทุกเรื่อง โดยเรียงตามตัวอักษร เริ่มจากสัญลักษณ์ ตัวเลข ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย (อาจจะมีการสลับบ้างเล็กน้อย เพื่อให้เหมาะสมแต่เวลาแต่ละช่วง)

-ในปีนี้ หนังที่ส่งเข้ามาร่วม Digital Momentum ทุกเรื่อง จะถูกจัดฉายในงานมาราธอนด้วย ก่อนที่จะถูกคัดเพื่อเข้าฉายในงานเทศกาลต่อไป  

-ในวันธรรมดาจะเป็นการฉายยาวอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่ 17.00 น. ไปจนจบโปรแกรม (อาจจะมีเบรกบ้าง ประมาณ 5-10 นาที โดยผู้ฉายจะดูตามความเหมาะสม)

-กรณีที่ระหว่างเล่นแผ่นหนังอยู่แล้ว ปรากฏว่าแผ่นหนังมีปัญหา สะดุด หรือเล่นไม่ได้ ทางคณะผู้จัดงานต้องขอสงวนสิทธิ์ไม่ฉายต่อ  

-ข้อมูลชื่อหนัง  ชื่อผู้กำกับ จะยึดตามใบสมัครที่กรอกมา ส่วนเวลาก็ยึดตามใบสมัครเพียงแต่จะปัดเศษขึ้น  เพื่อให้สะดวกในการกะประมาณเวลา ดังน้น อาจจะไม่ตรงกับความจริง ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

 

สุดท้ายนี้  ขอฝากคาถาประจำมาราธอน  จงมา...จงมา...จงมา...จงมา...จงมา...จงมา...จงมา...จงมา... 
 

* ชื่อหนัง / ชื่อผู้กำกับ / เวลา  

วันอังคารที่  7 กรกฎาคม 2009

เวลา 11.00 โปรแกรมที่ 1  

! / กิจมนัส อัศวเมฆี / 54.00

'...I did not dream last night,'/ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์/10.00

..ชิ้นแรก/อาทิต์ยา จันทร์ประเสริฐ/13.00

/7 สัญจร/ธีรภัทร โรจนาเปรมสุข/15.00

112/วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา/4.00 

เวลา 13.00 โปรแกรมที่ 2  

+(positive)/ปวิตร ตรีเมฆ/9.00

15:นาที/กตัณณ์ ธรรมวิจิตเดช/20.00

23.59.59/ปฏิภาณ จันทร์โท/17.00

3000/ทินตะวัน บุรวัตร์/6.00

3 cup/ณัฐพร วงษ์จักษุ,จาริยาพร ไชยะโท,เกียรตินันต์ ตั้งวิภาส/7.00

4 นาที ขอให้ฉันได้รู้หัวใจเธอ/อ้อมใจ บุษบง/11.00

5 minute war/อชิร นกเทศ/28.00 

เวลา 15.00 โปรแกรมที่ 3 

403/ภาวิส เสาร์ศรีอ่อน/18.00

76795/กฤษฎา ทิพย์ชัยเมธา/20.00

9>>>11/ชาลี จันผกา / ปริญญา เกตุศรี/36.00

A Chronicle of Love and Pain/คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง/21.00   

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 4 

A Letter to Bangkok/ศิวปาญ มั่นธนะกิจ/17.00

A Ripped Teddy Film/พลอยพรรณ วิเศษสินธพ/6.00

A..Lone..love.../พิพัฒน์ หว่านล้อม/10.00

Acidental Host/ศุภชัย พันธุแพทย์/19.00

All about Bodyslam/ณัฐพล พลรักษา/14.00

Alones/สมชาย วชิระจงกล/4.00

At the Roadside/กมลธร เอกวัฒนกิจ/14.00

Audition/ศิลานนท์ อินทวิเศษ/13.00   

เวลา 19.00 โปรแกรมที่ 5 

Bedroom/ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ/8.00

Believe/สิทธิศักดิ์ แก้วเจริญรุ่งเรือง/9.00

Bikeway/ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ/4.00

black diary/กฤษณะ กิ่งแก้ว/20.00

Censorshit Part III : Father and Son/ณัฏฐา หอมทรัพย์,  ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี/14.00

Cerebrum Recut/อัลวา ริตศิลา/30.00

connect/ฐิติมา ชาลีกุล/11.00 
 
 

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2552

เวลา 11.00 โปรแกรมที่ 6 

choice/ปวีณ กิตติโกวิท/5.00

Clock/ภาสกร ชยะกุลภักดี/13.00

DECISION/วรวิท อิกำเหนิด/11.00

Disconnected/เจมส์ พฤทธิวรสิน/10.00

Dragonfly/นพดล พัชราวราภรณ์/2.00

'Dream under the blue '/วรพจน์ วงศ์ธานุวัฒน์/14.00

Erg/ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์/4.00

explore/สมชาย วชิระจงกล/5.00

Ferry เรือขนส่งมวลชน/ศาสตร์ ตันเจริญ/30.00

eye of the STORM/ประเสริฐศักดิ์ รุ่งโรจน์/4.00 

เวลา 13.00 โปรแกรมที่ 7 

Fair Play/ศรายุทธ์ ตั้งจิตแผ้ว/8.00

factory/ณัฏฐพล อมรทัต/14.00

Gone/ปริญญา พรสุขสวัสดิ์/30.00

GRAY/พณิช จิระวัฒนานันท์/25.00

Grow/อรวรรณ ดิษฐ์เจริญ,ณัฏฐา แย้มบุปผา,กมลวรรณ ชุ่มอิ่ม/6.00

Guilty Pleasure/ชาคร ไชยปรีชา/6.00

Hard Candy/ปัญจพล ทรงวิศวะ/15.00   

เวลา 15.00 โปรแกรมที่ 8 

Happy swamp/วรวุฒิ หลักชัย/10.00

HELLO/ไพรชยนต์ ปันดา/18.00

Hidden/สัภยา วาตานาเบ้/32.00

Home Alone/วีรากร ภู่วัฒนะนันทกุล/5.00

house/ไท ประดิษฐเกษร/9.00

house of feel/วีระ รักบ้านเกิด/8.00

Homecoming/สุชาติ แสงชู, ภากร ปุริโสตะโย/23.00 

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 9 

Hunt/กิตติคุณ ภู่ชาญสิน/7.00

I am Hero/บาส ชะบา/10.00

I just want to talk to you/ใหม่ เต่านาลี/26.00

I Open at the Close/ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ/12.00

I'd Like to Say I Love You in This Song/กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ/15.00

ID 89 ยอดชายนายเฉิ่ม/นรชาย กัจฉปานนท์/13.00

IF/สุขุม เรืองเดช/10.00 

เวลา 19.00  โปรแกรมที่ 10  

In the eye/สุชาติ แสงชู , พุทธิพงษ์ จันทร์เพ็ง/13.00

Innosent/อรรถชัย บุตรสอน/20.00

ISOLATED/สุภัทร ก๋งอุบล/30.00

l สถานีปลายทาง l/ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ/12.00

Inside Out/ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ/21.00 
 

วันพฤหัสบดีที่  9 กรกฎาคม 2552

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 11 

L.O.V.E/สหรัฐ มานิตยกุล/6.00

Keep Crying/วรรษชล ศิริจันทนันท์/20.00

LET's CRY/ดิสรณ์ ศิริวัฒนาดิเรก/30.00

Learning/ศรัทธา ทาไชย/8.00

Life/ภาคภูมิ อินใหม/5.00

Little Life/รุ้งกาญจน์ แก้วสุวรรณ/6.00

Lonely Day/ฐิติพันธ์ ทับทอง/3.00

love is/กิตติพัฒน์ สุขศรี/19.00

Los/คณากร ก่อกิจธรรมกุล/22.00

LUMINOUS/สุชาดา ทัพยาง, อาภินันทน์ จุลทอง/6.00

made in heaven/อมร หะริณนิติสุข/11.00

man and gravity/จักรวาล นิลธำรงค์/23.00

MOON/ณัฏฐา หอมทรัพย์/7.00

MV - รำวงวันสงกรานต์/วรรษชล ศิริจันทนันท์/2.00

My feeling is gone.../วีราภา เองมหัสสกุล/6.00

Motionless City/วรรษชล ศิริจันทนันท์/11.00

Neighbor/ธนชาติ ศิริภัทราชัย/6.00  
 

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2552

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 12 

On the table/ปวิตร ตรีเมฆ/9.00

o-re/ไกรศักดิ์ กาญจนเกรียงไกร/18.00

Office/นวจูล บุญพรรคนาวิก/3.00

other moon/ธนชาติ ศิริภัทราชัย/11.00

Perfect gray/กรกนก ศรีสมบูรณ์/30.00

phantom of a sanke/ฟ้า พูลวรลักษณ์/4.00

Possibility/ทรรศน หาญเรืองเกียรติ/23.00

power of words/ฟ้า พูลวรลักษณ์/4.00

RED/ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ/15.00

redman/ณัฐพงศ์ หอมชื่น/8.00

relationship 2 ปี 6 เดือน/อะตอม สัมพันธภาพ/20.00

Rewind/โคลเอ้ เดอ คาล วาลโย่/1.00

River Times/กุลตรา กมลวิศิษฎ์/23.00

Seduction Lullaby/ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล/23.00   
 

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2552

เวลา 11.00 โปรแกรมที่ 13 

Secret/ณัฐเดช อินเทียน/30.00

see you 'round/ชาวี บุษยรัตน์/3.00

Shock 4 ฆาตกร/เปรมปพันธ ผลิตผลการพิมพ์/5.00

Shock 5 ซ่อนแอบ/เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์/4.00

Shock 6 วาไรตี้ผี/เปรมปพันธ ผลิตผลการพิมพ์/5.00

Shock 7 ผีเล่าเรื่อง/เปรมปพันธ ผลิตผลการพิมพ์/3.00

Shock 8 พี่ฆ่าน้อง/เปรมปพันธ ผลิตผลการพิมพ์/4.00

Shooter/นฤพนธ์ พันธุ์ไพโรจน์/3.00

Silent Love/เอกลักษณ์ เชื้อวงษ์/13.00

silence/ฟ้า พูลวรลักษณ์/2.00

Sky Train/ฐิระพร ภู่งาม/5.00

Slash/วีราภา เองมหัสสกุล / รวิสรา พันธุ์แพ/8.00

Sleepless night/วีราภา เองมหัสสกุล / รวิสรา พันธุ์แพ/7.00  

เวลา 13.00 โปรแกรมที่ 14 

Small talk/สุรเชษฐ์ ชูเดช/20.00

someone is watching over me/ฟ้า พูลวรลักษณ์/1.00

Sperm saves the world/อมร หะริณนิติสุข/9.00

Stain on memory/ธเนศ รัตนกุล/17.00

Stuck in the Middle/วิจักข์ตรี ถิระพัฒน์/23.00

Symbolic/อานนท์ ไสย์โยธา/7.00

SUBTITLE : For Your Eyes Only/ทิพย์ แซ่ตั้ง/5.00

The conflict/อุดมศักดิ์ เล็กกระจ่าง/10.00   

เวลา 15.00 โปรแกรมที่ 15 

The disabled/ปาริชาติ พยุงวงษ์/9.00

the girl who picnic with astronaut/กิตติพัฒน์  กนกนาค/10.00

The Lucky Winner/ศรายุทธ์ ตั้งจิตแผ้ว/7.00

The Honeymoon Suite/ภาคภูมิ ตรีชัยรัศมี/24.00

The Safe House/อรรถรณ บาหยัน และ ชนินทร์ ปั้นทอง/19.00

The Promoter/ปวิตร ตรีเมฆ/12.00 

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 16 

the school beauty/เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ , เปรมปพันธ ผลิตผลการพิมพ์/30.00

The Right Hand/นิธิศ วงษ์เทศ/5.00

The day that.../Anysay Keola/8.00

Throughgether/ศศิกาญจน์ พุทธวรรณ/15.00

This Song/วิชชานนท์ สมอุ่มจารย์/7.00

uncover/ฐิระพร ภู่งาม/20.00

Wherever You Will Go/คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง/5.00

why/สมชาย วชิระจงกล/3.00  

เวลา 19.00 โปรแกรมที่ 17 

There/รัชกร โพธิโต/65.00

What is my art ?/ทศพล ทิพย์ทินกร/19.00

wrongdoer/พงษ์พัตนา พ่วงความสุข/7.00

กรรมเนิด/อลงกต ด้วงรักษา/3.00 
 

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2552

เวลา 11.00 โปรแกรมที่ 18 

When I grow up/นวพร อำนวยพร/11.00

Virus/ภูวดล ภู่วราชัย/22.00

กรอบเล็กๆ/เฉลิมพล สูงศักดิ์/8.00

กระจก/ไพสิฐ กุลละวณิชย์/12.00

กระจกเงา/ภาวิส เสาร์ศรีอ่อน/17.00

กระเป๋าแสนรู้/ชาญชัย พัฒนมงคล/6.00

กรุงเทพที่รัก.../อ้อมใจ บุษบง/11.00

ก๊อก  ก๊อก/ภูริพันธุ์ รุจิขจร/วาสิน หล่อวัฒนตระกูล/6.00

กวาด  ละ ทิ้ง/สุพจน์ คูณดี/5.00  

เวลา 13.00 โปรแกรมที่ 19 

กลวง/จุมพล มั่งคั่ง/63.00

กลรัก กลอดีต กลปรารถนา/ชาคริต อ่อนน้อม/23.00

กอด/ปฐมพงษ์ ลมชาย/10.00   

เวลา 15.00 โปรแกรมที่ 20 

ก่อนความรักและความฝันสู่ความนิรันทร์/นัฐพร เขียวสักหมาย/19.00

ก่อนปริญญา/สรยศ ประภาพันธ์/10.00

ก่อนฝนตก/ศาสตร์ ตันเจริญ/8.00

ก่อนวันพร่งนี้/ทักษิณา พิพิธกุล/7.00

กัด/กฤตณัฐ ธราวิศิษฎ์/50.00   

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 21 

ก่อนไม่มีแม่ให้กอด/ภาวิส เสาร์ศรีอ่อน/17.00

กาลครั้งหนึ่งคิดถึงวันวาน/สิทธิพงษ์ ปัดชากาว/10.00

กาลนิรันดร์/อิสระ บุญประสิทธิ์/30.00

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บางขุนเทียน/สิทธิพงษ์ ปัดชากาว/12.00

กิเลส 4/ศิระ ประภาษานนท์/20.00

กุลสตรีไทย/อลงกต ด้วงรักษา/4.00   

เวลา 19.00 โปรแกรมที่ 22 

กู่ก้องบอกรักนิรันดร/เฉลิมเกียรติ แซ่หย่อง/18.00

กูจะฆ่ากองเซ็นเซอร์/ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี/34.00

เกมชวนชั่ว/ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์/9.00

เก้าอี้พิศวาส ฉบับแก้ไขใหม่ พุทธศักราช 2552 / เก้าอี้พิศวาส/ณัฐพันธุ์ บุญเลิศ/12.00

เกาะล้าน(ไม่ห่างรัก)/ชาตรี นวลเอี่ยมเอก/9.00

แก็งค์ซ่าหน้าใสหัวใจเกินร้อย/สถิตย์ คงสุข/8.00

โกน/ศิริพันธ์ เจนตระกูลเลิศ/7.00   
 

วันอังคารที่  14 กรกฎาคม 2552

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 23

ขบวนการ3สี ตอน จอมมารบูสายพันธ์ใหม่ 2009/คมจักร ทองจิบ/7.00

ของขวัญ/ฐิติพันธุ์ เตชะกิจรุ่งเรือง/16.00

ของเหลวที่หลั่งจากกาย/รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค/41.00

ของเขา...ของเรา/พณิช จิระวัฒนานันท์/5.00

ขโมย/โณทัย ชาบุญมี/6.00

ขอบคุณครับ/ธนชาติ ศิริภัทราชัย วสุพล เกรียงประภากิจ/15.00

ข้อมูลบางอย่างที่ยังค้างอยู่ในความทรงจำ/สิทธิเดช โรหิตะสุข/5.00

ข้าว/พุทธิพงษ์ จันทร์เพ็ง/19.00

ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า(ไทย)/มานพ ประภาษานนท์/15.00

เขียว เหลือง เเดง/วีรยุทธ กระจ่างศรี/8.00

โขน/ธนัทภัณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา/15.00

คน/กรรม/บาป/อุทัยทิพย์ สังข์วิศิษฐ์/10.00

แขก/ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ/5.00

คนต้นน้ำ/โชคชัย แสงเพชร/23.00

คนกับควาย/เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์/4.00   
 

วันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2552

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 24 

คนไทยหรือเปล่า/เปรมปพันธ ผลิตผลการพิมพ์/10.00

คนเปลือยเท้า...ผู้ก้าวย่ำไปบนหัวใจของตัวเอง/พิชิตชัย โพธิ์ศิริ/29.00

คนรักช้าง/ชัยพร ภู่บำเพ็ญ/13.00

ครั้งหนึ่งไม่เคยลืม/วิทยา ปู่สวัสดิ์/8.00

ครูรุ้งดาว/ปิสรานนท์ อิสระรัตน์/10.00

คล้ายคลึงกับ.../ฐิติพันธ์ ทับทอง/27.00

ครีบ/ธนพร หิรัญเลิศประเสริฐ/5.00

คลิปเอ็กส์ เซ็กส์ซ่อนมรณะ/สมศักดิ์ สอนแพง/21.00

ความ(ทรง)จำ/ยุวากร สินธุวราวรรณ/นาย นัฐพล ชลวิทย์/18.00

ความในใจ/วรทัช วัฒนกุล/19.00

ความรักของต้นกล้วย/ปิยณัฐ กันตี/10.00

ความฝันของคนวิกลจริต/พัลลภ ฮอหรินทร์/8.00

ความสุขของโต้ง/เบญจะ ศรีวิลัย/15.00   
 

วันพฤหัสบดีที่  16 กรกฎาคม 2552

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 25 

ความทรงจำ/วีรวัฒน์ ศุขภะวัน/4.00

ความสุขในวันอาทิตย์/ธนาพงษ์ พรหมดี/9.00

ความสุขที่แท้/ณัฐดนัย ไสยสมบัติ/12.00

ความสุขบนเส้นขนาน/อ้อมใจ บุษบง/11.00

คอยาว how are you?/เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์/15.00

คิดสั้น/กิตติศักดิ์ การุณยวนิช/12.00

คืนหนึ่ง/ศาสตร์ ตันเจริญ/16.00

คืนแห่งมนต์ดำ/กนกกาญจน์ ธิตระ/6.00

คอมของผม/เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์/4.00

คู่/แม่น้ำ ชากะสิก/11.00

คุณค่าความเป็นคน/กีรติกานต์ เตชาวัฒนากูล/9.00

คู่ซิ่ง คนเล็ก ฟัดโลก/ส่งศักดิ์ อาทยไชยยง/3.00

คู่สาย/พันธิศักดิ์ ส่งสมบูรณ์/8.00

แค่...เงินเหรียญ/ภูริชญา ลิขิตอัครนานนท์/6.00

แค๊กก์/พิสิทธ์ชัย ชัยศรีโชติ, บวรสิทธิ์ บุญนำเสถียร, ธนา ณ พัทลุง, รุกข์ โฟล์โร /4.00

แค่ปิดเทอมครั้งสุดท้าย/สรยศ ประภาพันธ์/30.00

คู่หูป๊อดปอด ภาค 1/ศรัทธา ทาไชย/8.00

คู่หูป๊อดปอด ภาค 2/ศรัทธา ทาไชย/12.00 
 

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2552

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 26

ฅนตัดหญ้า ๔/ณัฏฐา หอมทรัพย์ และ ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี/21.00

ใครนินทา ฆ่าให้หมด/เปรมปพันธ ผลิตผลการพิมพ์/8.00

ฆาตรกรรมสวาท ประหลาดน่านฟ้า ทำให้คนหายตัวไป/เฉลิมเกียรติ แซ่หย่อง/27.00

งิ้ว...บนเส้นทางแห่งความเปลี่ยนแปลง/วรลัญช์ ธารทองสกุล/20.00

งามอย่างสมบูรณ์แบบ/จุติพร อู่ไพบูรณ์/8.00

เงียบพิศวาส/อภิสิทธ์ รักษ์วิริยะ/10.00

จบบริบูรณ์/อิศรา กู้เกียรติภูมิ/9.00

จม/พิทยะ วีระศักดิ์วงศ์/5.00

จักรยาน/วีรยุทธ กระจ่างศรี/11.00

จากพี่สู่น้อง/ชาญณรงค์ ปัญญาตระกูล/6.00

จิตไร้สำนึก/สุธรรม จีระศิลป์/12.00

จิตนาการ ความรัก/ณรงค์ศิลป์ ล้านศรี/30.00

เจ้าหญิงตาลำไย/ชนกพร ชูติกมลธรรม/6.00

จุดเริ่มต้น/สุรเสน กรานโต/15.00   
 

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552

เวลา 11.00 โปรแกรมที่ 27 

จุดเสี่ยง/ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์/30.00

เจ็บ/วรเทพ ธรรมโอรส/25.00

เจ้าอ้วนผู้หิวโหย/อาทิต์ยา จันทร์ประเสริฐ/1.00

แจกัน มรรคา อันตรา และ คำพิพากษา/พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์/24.00

ฉากที่ไม่ปรากฏ/สรยศ ประภาพันธ์/6.00

ชะเอิงเอย/พิรชัช โชคประดับ/11.00   

เวลา 13.00 โปรแกรมที่ 28

ชายแดนใต้/สิทธิ์สตรี โคตรอาษา/30.00

ฉันชื่อยังกึม/สุดเขตต์ ดวงสงค์/20.00

ชีวิตมี/อนุศักดิ์ ฟองสานุวงค์/30.00

เชียร์/จุมพน มั่งคั่ง/12.00

แชตเอดส์/มนิตย์ สนับแน่น/13.00   

เวลา 15.00 โปรแกรมที่ 29

ซักสามส่วนสองซี้ด/ศิววุฒิ เสวตานนท์/24.00

โซฟา  ลิง แพะ/เธียรธันย์ เพ็ชรเจริญ/6.00

ซุปเปอร์'ไต๋'เอฟซี/ณิชกานต์ ธรมธัช/30.00

ดริฟท์/ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์/3.00

ดวงตาดอกไม้/สรีระ สุขเกษม/15.00

ดวงใจฉันรักเธอ/กันต์ แสงแก้ว / วิโรจณ์ โคตะขุน/9.00

ดาบเทวะ ทวนเทวดา/ฐิติภัทร มงคลชู/11.00  

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 30

ดาว/วสุนันท์ หุตเวช/8.00

ดุ๊กดิ๊ก/ณัฏฐา หอมทรัพย์/11.00

เด็ก  สตรี กระเทย/ศิริพร คงมา/ภานุ ศรีไชยทอง/7.00

ดาว นางฟ้า บุษบา คืนวันสุข/สถิตย์ คงสุข, ภาณุวัฒน์ ทับทิมดี, ปองสิชฌ์ พิศิษฐการ,

ยุทธจักร ใจคำ/50.00

ดิ  อะไซเมินท์/พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์/17.00

แด่เธอ/ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์/5.00 

เวลา 19.00 โปรแกรมที่ 31

ดูดฉันดิบดิบ/พัทธนันท์ ชิ้นเจริญชัย/26.00

เด็กแดนซ์/รมย์รวินท์ ชุ่มจีน/11.00

เด็กติ๋ม/เสรีย์ หล้าชนบท/30.00

เดอะ  พาสชัน ออฟ เฟรชชี่/พิรุณ อนุสุริยา/11.00

เดียวดาย/ศรินยา สว่างศรี/19.00 
 

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2552

เวลา 11.00 โปรแกรมที่ 32

ติดเกม/ปฏิภาณ บุณฑริก/11.00

ตื่นสมัย/ชัยวัช เวียนสันเทียะ/10.00

ต้อม/ศุภิสรา กิตติคุณารักษ์/30.00

ตะเพียนริมคลอง/ณฐพล บุญประกอบ/28.00

แตงกวา/ธนพัฒน์ โอวาทฬารพร/7.00

ถ้อยคำที่ถูกสาป/ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์/13.00   

เวลา 13.00 โปรแกรมที่ 33

ถ้าวันนั้น/ณัฐวุฒิ เคนวิเศษ/12.00

เถียงนาน้อยคอยรัก/วิชชานนท์ สมอุ่มจารย์/10.00

ทาง(ให้)เลือก/วิศรุต ชาติหระคุณ/14.00

ทาง...คู่ขนาน/เอกพจน์ แจ้งกิจกุล/16.00

ทางของฉัน ฝันของเทอ/ชินภัทร์ โพธิ์เที่ยง/20.00

ทางเดินแห่งพุทธ/สุชาติ แสงชู/17.00

ทางลัดขึ้นสวรรค์/ไพสิฐ พันธุ์พฤกษชาติ/10.00   

เวลา 15.00 โปรแกรมที่ 34

ทางสู่สวรรค์/ปรเมธฐ์ พิมพ์โครต/6.00

ทำหล่อครับผม/ภูมิรพี แซ่ตั้ง/4.00

ทำเองสบายเอง/ภูมิรพี แซ่ตั้ง/4.00

ที  แมน/ทรงพล หอมพนา/7.00

ที่นี่เมืองพุทธ/ปิติพันธ์ พิกุลแย้ม/4.00

ไทย 2551/ภัทธิ  บัณฑุวนิช/11.00

ไทยไหมครับ/อรรถกร  มัชณันติกสมัย/10.00

เธอ/สหรัฐ มานิตยกุล/8.00

เธอผู้ไม่แพ้/ชาญชัย พัฒนมงคล/7.00

เธอและเธอ/สุทธิอร ณ ลำพูน/12.00

นรกที่แท้จริง/เมธัส ฉายชยานนท์/15.00

นอน/ณัฏฐา หอมทรัพย์/6.00  

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 35

นางฟ้า/เอกลักษณ์ มาลีทิพย์วรรณ/23.00

นักเรียนชายแดน/วีระศักดิ์ สุยะลา/9.00

นักโทษ/ปรัชญา ลำพองชาติ/20.00

น้ำเซาะทราย/สมพงษ์ โสดา/6.00

นิทานหมีน้อย (มี 2 ภาค)/สหรัฐ มานิตยกุล/9.00

นิรันดร์/วรเทพ ธรรมโอรส/10.00

เนื้อใน ณ ความจน (Nua nai na Kwarm Jon)/อจล คิบรับ/10.00

โน๊ตบุ๊คกูอยู่ไส/พัชชกร พรหมอินทร์/7.00   

เวลา 19.00 โปรแกรมที่ 36

บางคนคิดว่าสิ่งนั้นไม่เคยเปลี่ยน/อานนท์ ไสย์โยธา/13.00

บ้าน/ก้อง ตรังรัฎฐพิทย์/11.00

บทสัมภาษณ์ 'ผมมีเวลาเป็นชาติเลย'/ภาส พัฒนกำจร/6.00

บ้าน ดั่งทารกในอ้อมกอดของนิทรา/ทินตะวัน บุรวัตร์/9.00

บ้าน  บ้าน/วีราภา เองมหัสสกุล / รวิสรา พันธุ์แพ/4.00

บ้าน..เรา/ศรายุทธ์ ตั้งจิตแผ้ว/5.00

บ้านในสายตาของแม่ พ่อ และโอรีโอ้ในบางครั้ง/ฐากูร เข็มปัญญา/10.00

บ้านยาย/ชัยณรงค์ เนียมวงค์/15.00

บึง/ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์/3.00

บุพนิมิต/ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ/8.00

โบราณ/อลงกต ด้วงรักษา/2.00   
 

วันอังคารที่  21 กรกฎาคม 2552

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 37

ประกันชีวิต/นฆ ปักษนาวิน/30.00

ประธวย/เมธัส ศิรินาวิน/7.00

ประชาชนเถื่อน/วีระศักดิ์ สุยะลา/24.00

ประเทศ  ท./พิสุทธิ์ ศรีหมอก/2.00

ประเทศไทย/ธีระพล อมราพิทักษ์/1.00

ประสบการณ์/อ้อมใจ บุษบง/9.00

ปราถนา/ธันย์ธนัช รัตนพันธุ์/21.00

ปราปรัมปุเลี่ยนปุเลี่ยน/ปวรา ชัชวาลย์ปรีชา/16.00

ปลายพู่กัน/ /16.00

เปิด :: เข้าวัดทำไม/กิตติพัฒน์ จำปา/7.00

ปัญหา อุปสรรค ทางแก้/วิทยา ปู่สวัสดิ์/25.00

ปีใหม่/ทินตะวัน บุรวัตร์/15.00

เป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย/เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์/5.00

เปาบุ้นจิ้น/ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ/6.00

ผ...สุดที่รัก/ชวการ อ่ำสมคิด/8.00    
 

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 38

ผมเกือบจะกลายเป็นหมา/ภูมิรพี แซ่ตั้ง/3.00

ผลลัพธ์/วิศรุต ชาติหระคุณ/11.00

ผสม คน ปนเป/ธนพล จึงเจริญ/10.00

ผ้าขี้ริ้ว/วิชญ์ธาวิน เลิศรัศมีมาลา/12.00

ฝันร้ายอันเป็นที่รัก/ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล/3.00

ผีที่เดิม3/สมชาย วชิระจงกล/10.00

ผีปอบ (ภาค  2) ตอน : สงครามผีปอบ/สหรัฐ มานิตยกุล/7.00

ผีปอบ (ภาค1) ตอน : ปอบรีเทิร์น/สหรัฐ มานิตยกุล/8.00

ผู้หญิงที่ผัวหายในวันที่ 14 เมษายน/อรรถวุฒิ บุญยวง/7.00

ฝรั่งเศส/นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์/30.00

ฝนเดือนหก/ศุภชัย สายวิรัช/6.00

ฝืนดื้อ/กวิน ทีรฆนิรันดร์กุล/23.00

พบ/วุฒิพันธ์ ดีปัญญา/9.00

พรหมลิขิต/ปรณัฐ ปนรัตน์/30.00

พรุ่งนี้ที่มาไม่ถึง/กฤตณัฐ ธราวิศิษฏ์/15.00

พรุ่งนี้เมื่อหลายปีที่เเล้ว/สมพร อินอ่อน/10.00

พรุ่งนี้/ชนินทร์ หาญเจริญ/4.00   
 

วันพฤหัสบดีที่  23 กรกฎาคม 2552

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 39

พลบค่ำ/ณัฐพงษ์ จันบางสพาน/7.00

พ่อ.... กลับบ้าน/วีระศักดิ์ สุยะลา/10.00

พายุผีเสื้อ/วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา/18.00

พำนัก พัก พิง/จารุรัตน์ เทศลำใย / อลิสา สันตสมบัติ / กฤษฎา ขำยัง/25.00

พี่หมีอยากไปอียิปต์/นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์/20.00

พื้นที่ทับซ้อน/เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์/9.00

พื้นที่/อรรถวุฒิ บุญยวง/5.00

เพลงผีบอก/ฉัตรชัย ธรรมาภิรมย์/4.00

พูดไทยได้ไหมครับ/กฤษฎา ทิพย์ชัยเมธา/11.00

เพื่อน/ทศพร เหรียญทอง/25.00

เพราะ.../เก็จกาญจน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน/7.00

เพียงสัญญา/เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์/41.00

เพื่อน/ธนทัต สกุลคุณาทิพย์/10.00   
 

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2552

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 40

เพื่อน...ตาย/สุรสิทธิ์ สิงหะคเชนทร์/21.00

เพื่อนตาย/อาชว์ ฟูศรีบุญ ,ภูมิ ปธนสมิทธิ์/11.00

เพื่อหลังลาวา/นนทวัฒน์ นำเบญจพล/5.00

เพื่อนรัก/เมธัส ฉายชยานนท์/30.00

ภาพ/วุฒิชัย เต็งวงษ์วัฒนะ/15.00

เพื่ออะไร/สมพร อินอ่อน/2.00

ไพร่ฟ้า/นฆ ปักษนาวิน/6.00

โฟล์คที่รัก/วิกรม ปุษยายนันท์/50.00

ภาพเวลาเดิมๆ/พงศกานต์ ซ่อนกลิ่น/13.00

มธุรส/ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์/22.00   
 

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2552

เวลา 11.00 โปรแกรมที่ 41 

ม. 6/ศราวุธ ยาสมุทร/30.00

มนุษย์ต่างด้าว ตอน ความลับสุดขอบฟ้า/จีรัง สุวรรณฐิตปัญโญ/30.00

ภิกษวย/เมธัส ศิรินาวิน/3.00

มฤตยูเงามรณะ/สถิตย์ คงสุข/30.00

มอง/เห็น /ธนพนธ์ รุ่งจิรวัฒน์/5.00   

เวลา 13.00 โปรแกรมที่ 42 

มนต์รักฮีโร่/วีรภัทร์ ลักขณา/11.00

มะลิ/ฐานิกา เจนเจษฎา/9.00

มัจฉชาดก/เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์/5.00

มาห์จอง/นภา ศศลักษณ์/15.00

มิกิกับดินแดนพิศวง/ฤทธิ์วิสุทธิ์ ตั้งเกษมศักดิ์/10.00

มิสเตอร์เป๋/รพีรัฐ วัฒณานุสิธร์/13.00

มิตรภาพ...ความรัก...และความตาย/ธนเวศม์ สัญญานุจิต/30.00   

เวลา 15.00 โปรแกรมที่ 43 

มีแต่คิดถึง...เธอ/ธีระ ประชุมของ/26.00

มึงฆ่าแฟนกู/เมธัส ศิรินาวิน/10.00

มุมหนึ่ง/นันทิกานต์ พิชัยรัตน์/12.00

เมฆิน :คนจริง สวรรค์ต้องกราบ!/พลากร กลึงฟัก/12.00

เมื่อฝนทิ้งช่วง/ทศพร เหรียญทอง/27.00

เมาแล้วพ่อพาไปไหน/เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์/21.00 

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 44 

ม้าป่า/พงศกานต์ ซ่อนกลิ่น/7.00

แมด แมด แมน เพชฌฆาตมหากาฬ 2019/อัลวา ริตศิลา/32.00

ไม่มีชื่อ/ราชพฤกษ์ ติยะจามร/16.00

เมื่อผมกำลังจะเป็นพ่อคน/ธนา บุญยศักดิ์เสรี/23.00

เมษาห้าสอง/ชาย ไชยชิต/5.00

แม่ต้อย 2/กันต์ แสงแก้ว/4.00

แมวสามสี/นฆ ปักษนาวิน/5.00

ไม่ว่างจริงๆ/ /5.00  

เวลา 19.00 โปรแกรมที่ 45 

แมด แมด แมน เพชฌฆาตมหากาฬ  2020/อัลวา ริตศิลา/59.00

ไม่ไปรังสิต/พัชร เอี่ยมตระกูล/25.00

ไมค์/เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์/5.00

ไม้งาม  ต่างต้น/ศลิษา เพียรเจริญ/4.00

ไม่มีหัว/ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี/3.00    
 

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2552

เวลา 11.00 โปรแกรมที่ 46  

แม่มด/อัลวา ริตศิลา, พัทธมน จิตตะจินดา/29.00

ยอดมนุษย์/นภัสวรรณ ศิริสุคนธ์/25.00

ยายชาอยากเซอร์เรียล/เสาวภาคย์ สุริยะวงศ์ไพศาล/21.00

ยาพิษ/เอกราช มอญวัฒ/13.00

ยาย/เจนจิฬา โชติประทุม/10.00 

เวลา 13.00 โปรแกรมที่ 47 

ยาพิษ 0.1: Before Action!/เอกราช มอญวัฒ/5.00

ร.ฟ.ท./สุรกิจ เปลี่ยนเดชา/11.00

ยาพิษ 2.7: ทําไมต้องไปบิ๊กซี/เอกราช มอญวัฒ/9.00

รองเท้าสีม่วง/วิทวัฒน์ ภูสด/30.00

ยาพิษ 2: The Brainstorm/เอกราช มอญวัฒ/14.00

รองเท้าผีสิง/ชาญชัย พัฒนมงคล/5.00

รอยเปื้อนบนโซฟา/มนัสรวี วงศ์ประดู่/23.00 

เวลา 15.00 โปรแกรมที่ 48  

ระยะทาง/ชุติมา ใจคง/30.00

ระบบเซนเซอร์...ไทย/เอกภูมิ หรรษาภิรมย์โชค/1.00

ระหว่างทาง/พันธกานต์ คงดี/23.00

ระยะความเข้าใจ/ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ/4.00

ระหว่างทาง /กฤษฎา ทิพย์ชัยเมธา/29.00

รักครั้งแรก/ปฐมพงษ์ ลมชาย/10.00   

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 49  

รัก/ณัฐติยา อินทองสูนย์/30.00

รัก... ใช่ป่าว/สหพัฒน์ รีเงิน/22.00

รักนี้ขี่สองล้อ/ณภัทร ใจเที่ยงธรรม/7.00

รักยุค  Hi-Tech/บาส ชบา/10.00

'รัก'คนพิเศษ แบบพิเศษ เป็นพิเศษ/พรรัมภา เตชะวิจิตรา/30.00   

เวลา 19.00 โปรแกรมที่ 50 

รักต้องฆ่า/นิฏฐา เจริญคิด/20.00

ริมฝั่งน้ำ/ชนินทร์ หาญเจริญ/11.00

รูการุญ/สิทธิเดช โรหิตะสุข/16.00

รักหลับ/เกรียงไกร วัฒนานิยม , อมรชัย ศิริรัตน์/30.00

รักเหงาเศร้าซึม/พงศ์พิสิฐ บทศรี/13.00

เรื่องของเด็ก/ธนัชพร โกมลวรรธณะ/4.00 
 

วันอังคารที่  28 กรกฎาคม 2552

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 51 

เรื่อง-ของ-วัตถุ/เจนจิฬา โชติประทุม/15.00

เรื่องจริง/กันต์ แสงแก้ว/9.00

เรื่องน้ำเน่าของแพรว/เจนณรงค์ ศิริมหา/17.00

เรื่องรักเล็กเล็ก/ธนพนธ์ รุ่งจิรวัฒน์/8.00

เรื่องรักเล็กๆ มหาศาล/อ้อมใจ บุษบง/10.00

เรื่องเรียงความถึงเพื่อนที่อยู่ภาคใต้/ธนพนธ์ รุ่งจิรวัฒน์/3.00

เรื่องเล่าเจ้าหญิง/อาภาพรรณ ปลั่งสิริสุนทร/29.00

เรื่องเล่าใต้ขอบฟ้า/ทีฆะเดช วัชรธานินท์/10.00

เรื่องเล็กน้อย/ปฐมพงศ์ โกวิทสิทธินันท์, ชลธี อิสระธนสิทธิ์/3.00

แรดหลบใน/ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล/10.00

โรคจิต/ทวนทอง ดีรัศมี/6.00

โรคจิต/นิศารัตน์ กวมทรัพย์/13.00

ไร้บ้าน/อาทิเทพ ปถวีธาตุ/12.00

ไร้สาระ/อมรลาภ พรหมสุวรรณ/5.00

ลงนวม/ธเนศ รัตนกุล/9.00

ฤดูเก็บเกี่ยว/พิสุทธิ์ ศรีหมอก/20.00

ลดโลกร้อนแบบชิวชิว/กันต์ แสงแก้ว/2.00

ลมกระพือ/สิทธิเดช โรหิตะสุข/15.00    
 

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 52  

ลอตเตอรี่/ศตพรรษ จั่นรอด/7.00

ละเมอ/หรินทร์ แพทรงไทย/11.00

ล้างบัญชีเจ้าแม่ยาชุด/สุพจน์ คูณดี/22.00

ลักพา/ส่งศักดิ์ อาทยไชยยง/16.00

ลลิตา/ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์/5.00

ลาวตากผ้า/นิฏฐา เจริญคิด/6.00

ลูกโป่งสวรรค์/ทินตะวัน บุรวัตร์/11.00

ลูกหมี/สมพร อินอ่อน/10.00

เล่ห์รักริษยา/เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์/6.00

เลหลัง/ธนัญชนก  กิตติวราภรณ์/13.00

เลือดของเขาไม่ใช่สีแดง!/ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล/5.00

โลกที่กระจัดกระจาย/พัลลภ ฮอหรินทร์/3.00

โลกนี้สีขาว/จิณณะ รุจิเสนีย์/12.00

วงจรหายใจ/jarita  chaiya/10.00

วันที่แอปเปิ้ลมีค่าเท่ากับศูนย์/ภัทรภร วีระศักดิ์วงศ์/2.00

วันนั้น วันนี้ วันไหน/กนกกาญจน์ ธิตระ/10.00

วันฝนโปรย/เฉลิมรัฐ กวีวัฒนา/11.00

วันฟ้าใส... หัวใจเดินทาง/อ้อมใจ บุษบง/11.00

วันสุข/สมพร อินอ่อน/9.00

วันหนึ่งหนึ่งวัน/กิรติ นาคอิทนนท์/5.00   
 

วันพฤหัสบดีที่  30 กรกฎาคม 2552

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 53 

วันหนึ่งวัน/มีศักดิ์ จีนพงษ์/13.00

วิชาสังคม/ปวริศ กาศกูล/8.00

สถานต่างอากาศ/ครอบครัวกันทะชัย/24.00

ศูนยตา/วชิรธาร ง่วนสำอางค์/4.00

เศษ/เจษฎา พูลทอง/16.00

ส/ไกรศักดิ์ กาญจนเกรียงไกร/17.00

สงกรานต์นี้มีให้ตาย/เปรมปพันธ ผลิตผลการพิมพ์/19.00

สมหวัง  2552/ฐิติวัฒน์ สมิตินันทน์/20.00

สมัยนิยม/กร กนกคีขรินทร์/16.00

สติ/ /13.00

สม็อก หมอกควันสะท้านเมือง/รศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์/30.00

สมัยหลังๆ/รุจน์จินากร ไชยหาญ/18.00   
 

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2552

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 54

สวนผักของแม่/วีระศักดิ์ สุยะลา/18.00

สวรรค์เบี่ยง/ชาลี จันผกา/15.00

สมาธิสั้น แต่รักฉันยาว/จิดาภา แสงแก้ว/35.00

สวัสดีประชาธิปไตย/ธนิสรณ์  จิตต์นุ่ม/8.00

สวาทรักนักแสดง/ประเสริฐศักดิ์ รุ่งโรจน์/7.00

สองดวงให้เป็นดวงเดียว/เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์/7.00

สองสัมผัส/ศรายุทธ วรรณกูล/22.00

สัญญาว่าจะอยู่กับเธอ/อ้อมใจ บุษบง/11.00

สะเก็ดเงิน/วีรภัทร์ เอมประเสริฐสุข/13.00

สากกะเบือล้างแค้น/วีระศักดิ์ สุยะลา/11.00

สามพันบาท/ณัฏฐวุฒิ แต้สมบัติ/11.00

สายพันธุ์ครู/มนิตย์ สนับแน่น/16.00

สารคดีผีเด็ก/ภิญญุดา ตันเจริญ/10.00 
 

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552

เวลา 11.00  โปรแกรมที่ 55 

สารคดีพระ/ฐชัย โกมลเพ็ชร์/45.00

สิ่งสุดท้าย/พัสกร หลวงราช/29.00

สีบนถนน/วีรพงษ์ วิมุกตะลพ/30.00 

เวลา 13.00 โปรแกรมที่ 56 

สารคดีห้อง/ราชพฤกษ์ ติยะจามร/4.00

สำนึก/ภูมิพัฒน์ อารยะธนิตกุล/12.00

สารทุกข์ สุขเดียว/ภัทธิ บัณฑุวนิช/10.00

สุคติ/พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง/6.00

สุดปลายทางฉันและเธอ/โมกขพล แสงหิรัญ/10.00

สู้เพื่อพาย/ดวงมน สุขสมาน/14.00

เส้นชัย/เสรีย์ หล้าชนบท/14.00

เสาชิงช้า/ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ/9.00

เสียงกรีดร้องในความเงียบ/ประเสริฐศักดิ์ รุ่งโรจน์/9.00

เสียงของความเป็นอื่น/ชาย ไชยชิต/2.00   

เวลา 15.00 โปรแกรมที่ 57 

เสียงเงียบ/สุทธิพงศ์ ศรีกร่ำ/21.00

เสียงเสรี/เชาวลิต อาจหาญ/20.00

เสียงหนึ่งในวงล้อม/ปารณีย์ เอมบุตร/11.00

เเสงจันทร์/พงษ์พันธ์ ยืนชีวิต/15.00

แสงสุดท้าย/วรภัทร์ มกราวุธ/8.00

ไสหัวไปตายซะ/ณัฐพันธุ์ บุญเลิศ/19.00

หญิงกับแว่น/เจนณรงค์ ศิริมหา/7.00   

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 58

หนังสั้นสีขาว/ชั่วแสงเทียน/ปราปต์ บุนปาน/20.00

หนังสือของฟ้า/กวินท์ ดำรงศักดิ์/38.00

หน้าสวยพันธุ์ระห่ำ/ภูวดล ภู่วราชัย/30.00

หมออ๋า/ชัยวัฒน์ ถกลอดิศัย/13.00   

เวลา 19.00 โปรแกรมที่ 59

หมูบินได้ เดอะมิวสิคคัล/กิตติพัฒน์  กนกนาค/7.00

หนุ่มวันศุกร์/วรรณภา เจริญกิจพิฑูรย์/30.00

หมั่นโต๋จัดให้/ญ เล็ก ทีม/29.00

หลอน / ซ่อน / ลวง/ภพฐ์ นุกูลรัตน์/26.00  
 

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2552

เวลา 11.00 โปรแกรมที่ 60

หยิน-หยาง/รัชพันธุ์ พิศุทธิ์สินธพ/8.00

ห้วง  เวลา ความรู้สึก/ปริญากรณ์ ช้อยเชิดสุข/12.00

ห้อง/พีนัส ธรรมรุกชาติ/12.00

ห้องสันติภาพ/ปราปต์ บุนปาน/4.00

หัวใจ/ศิริพงษ์ โสวัณณะ/20.00

หัวใจไซด์โป้ง/วิรุนันท์ ชิตเดชะ/24.00

ห่างไกลเหลือเกิน/เอกราช มอญวัฒ/10.00

เหล็ก เหล็ก/ณัฏฐา หอมทรัพย์/2.00  

เวลา 13.00 โปรแกรมที่ 61 

อณาจักร แห่ง ใจ/นนทวัฒน์ นำเบญจพล/90.00 

เวลา 15.00 โปรแกรมที่ 62

อภัย:มณี/วิชชา สุยะรา/36.00

อยู่อย่าง สันโดษ/เทินพันธ์ แพนสมบัติ/55.00  

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 63 

อนาคตของชาติ/ยิ่งศิวัช ยมลยง/15.00

อโลหะ/ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ/14.00

อารมณ์/ทศพร เหรียญทอง/28.00

แอบตะโกน/ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์/4.00

อาหาร 3 หมู่/อนุชิต มวพรม/27.00

แอมเฟตามีน/กันต์ แสงแก้ว/7.00 

เวลา 19.00  โปรแกรมที่ 64 

อิ่มอุ่น/วรวุฒิ หลักชัย/17.00

อิสรภาพ/ศรัณยา นกขุนทอง/21.00

อีเลือดเดือด ทะลุพิกัดคลั่ง/ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล, บงกชพรรษ ปิ่นสวาสดิ์/15.00

แอบดู ( เบื้องหลังกองถ่ายหนังนักศึกษา )/มานพ ประภาษานนท์/20.00

แอบรักเธออยู่...ไม่รู้ล่ะสิ/พลากร กลึงฟัก/9.00

โอกาสสุดท้าย/จารุณี ธรรมยู/5.00

ไฮไฟว์ที่รัก/ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ/6.00 

edit @ 5 Jul 2009 21:01:31 by prap and chai

edit @ 5 Jul 2009 21:09:18 by prap and chai

Comment

Comment:

Tweet


I Am Going To have to visit again whenever my course load lets up – however I am getting your Rss feed so i can go through your web blog offline. Thanks.
#12 by hermes birkin replica (103.7.57.18|120.33.245.157) At 2012-08-17 14:19,
Keep functioning ,terrific job!
http://www.hermeshandbagoutlet.com
#11 by Hermes Handbags (103.7.57.18|222.77.225.109) At 2012-07-14 07:45,
sad smile tongue
#10 by ละครเกาหลีซับไทย (103.7.57.18|180.183.151.124) At 2012-07-03 10:12,
Hello! dfkadef interesting dfkadef site! I'm really like it! Very, very dfkadef good!
#9 by ptuprpur (103.7.57.18|99.135.26.131) At 2012-05-24 01:42,
Good post! thanks for sharing! It is what i need. It is very useful for me
http://www.utopia5230.com
#8 by lingerie (103.7.57.18|175.44.27.246) At 2012-05-15 11:32,
Good post! thanks for sharing! It is what i need. It is very useful
http://www.hotstylehandbags.com
#7 by Louis Vuitton handbags (103.7.57.18|175.44.29.226) At 2012-05-14 07:31,
Great post.. In this blog more interesting posts are there..
I hope you will post more new information.Thanks for this.
#6 by Web Designer Qatar (27.34.249.14) At 2011-07-15 14:54,
confused smile confused smile
#5 by ดูหนัง (118.172.26.128) At 2011-02-02 03:48,
comment4, Adult Dating, Cialis, cigarettes, natural viagra, newport cigarettes, acomplia, adipex, cialis 60 pills, adult sex dating, Dating Services, order levitra, Phentermine, black white gay dating,
#4 by cheap cigs (61.196.230.8) At 2010-10-19 05:35,
comment5, online viagra supply, Online Dating, Cialis, acomplia, adult sex dating, Dating Sites, cialis generic low price, rimonabant online, viagra online, Dating Services, gay furry dating,
#3 by acomplia rimonabant it (203.196.17.129) At 2010-10-19 04:06,
frwSMW <a href="http://dprqlesycmat.com/">dprqlesycmat</a>, [url=http://jtbvjwjrwyza.com/]jtbvjwjrwyza[/url], [link=http://emaveixfmcro.com/]emaveixfmcro[/link], http://yelpwaakzvli.com/
#2 by xdojxexs (62.165.156.2) At 2010-10-13 02:14,
<a href="http://sflmoyfahivxiha.com">qailfcteqpuljbn</a> http://iozrveuerubsthl.com [url=http://mlewxcetngnynlv.com]dxpiqxrgerffbmx[/url]
#1 by becfgturip (94.102.52.87) At 2010-06-10 18:47,

ปราปต์ บุนปาน และ ชาย ไชยชิต
View full profile