2009/Jul/05

โปรแกรมหนังสั้นมาราธอน

7 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2552  

ณ ห้องประชุม ชั้น 4  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ( สี่แยกปทุมวัน)  
 

ทางคณะผู้จัด  ขอแจ้งรายละเอียดของงานมาราธอนเพิ่มเติม ดังนี้  

-ห้องที่จัดฉาย ไม่ใช่ ห้อง Auditorium ชั้น 5 นะครับ แต่เป็นห้องประชุมชั้น 4 (ขอย้ำว่าห้องประชุมชั้น 4) ส่วน Auditorium ชั้น 5 จะขอเก็บไว้สำหรับช่วงงานเทศกาล ระหว่างวันที่ 13-23 ส.ค. ศกนี้

-ปีนี้ เราจะจัดฉายหนังทุกเรื่อง โดยเรียงตามตัวอักษร เริ่มจากสัญลักษณ์ ตัวเลข ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย (อาจจะมีการสลับบ้างเล็กน้อย เพื่อให้เหมาะสมแต่เวลาแต่ละช่วง)

-ในปีนี้ หนังที่ส่งเข้ามาร่วม Digital Momentum ทุกเรื่อง จะถูกจัดฉายในงานมาราธอนด้วย ก่อนที่จะถูกคัดเพื่อเข้าฉายในงานเทศกาลต่อไป  

-ในวันธรรมดาจะเป็นการฉายยาวอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่ 17.00 น. ไปจนจบโปรแกรม (อาจจะมีเบรกบ้าง ประมาณ 5-10 นาที โดยผู้ฉายจะดูตามความเหมาะสม)

-กรณีที่ระหว่างเล่นแผ่นหนังอยู่แล้ว ปรากฏว่าแผ่นหนังมีปัญหา สะดุด หรือเล่นไม่ได้ ทางคณะผู้จัดงานต้องขอสงวนสิทธิ์ไม่ฉายต่อ  

-ข้อมูลชื่อหนัง  ชื่อผู้กำกับ จะยึดตามใบสมัครที่กรอกมา ส่วนเวลาก็ยึดตามใบสมัครเพียงแต่จะปัดเศษขึ้น  เพื่อให้สะดวกในการกะประมาณเวลา ดังน้น อาจจะไม่ตรงกับความจริง ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

 

สุดท้ายนี้  ขอฝากคาถาประจำมาราธอน  จงมา...จงมา...จงมา...จงมา...จงมา...จงมา...จงมา...จงมา... 
 

* ชื่อหนัง / ชื่อผู้กำกับ / เวลา  

วันอังคารที่  7 กรกฎาคม 2009

เวลา 11.00 โปรแกรมที่ 1  

! / กิจมนัส อัศวเมฆี / 54.00

'...I did not dream last night,'/ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์/10.00

..ชิ้นแรก/อาทิต์ยา จันทร์ประเสริฐ/13.00

/7 สัญจร/ธีรภัทร โรจนาเปรมสุข/15.00

112/วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา/4.00 

เวลา 13.00 โปรแกรมที่ 2  

+(positive)/ปวิตร ตรีเมฆ/9.00

15:นาที/กตัณณ์ ธรรมวิจิตเดช/20.00

23.59.59/ปฏิภาณ จันทร์โท/17.00

3000/ทินตะวัน บุรวัตร์/6.00

3 cup/ณัฐพร วงษ์จักษุ,จาริยาพร ไชยะโท,เกียรตินันต์ ตั้งวิภาส/7.00

4 นาที ขอให้ฉันได้รู้หัวใจเธอ/อ้อมใจ บุษบง/11.00

5 minute war/อชิร นกเทศ/28.00 

เวลา 15.00 โปรแกรมที่ 3 

403/ภาวิส เสาร์ศรีอ่อน/18.00

76795/กฤษฎา ทิพย์ชัยเมธา/20.00

9>>>11/ชาลี จันผกา / ปริญญา เกตุศรี/36.00

A Chronicle of Love and Pain/คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง/21.00   

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 4 

A Letter to Bangkok/ศิวปาญ มั่นธนะกิจ/17.00

A Ripped Teddy Film/พลอยพรรณ วิเศษสินธพ/6.00

A..Lone..love.../พิพัฒน์ หว่านล้อม/10.00

Acidental Host/ศุภชัย พันธุแพทย์/19.00

All about Bodyslam/ณัฐพล พลรักษา/14.00

Alones/สมชาย วชิระจงกล/4.00

At the Roadside/กมลธร เอกวัฒนกิจ/14.00

Audition/ศิลานนท์ อินทวิเศษ/13.00   

เวลา 19.00 โปรแกรมที่ 5 

Bedroom/ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ/8.00

Believe/สิทธิศักดิ์ แก้วเจริญรุ่งเรือง/9.00

Bikeway/ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ/4.00

black diary/กฤษณะ กิ่งแก้ว/20.00

Censorshit Part III : Father and Son/ณัฏฐา หอมทรัพย์,  ธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี/14.00

Cerebrum Recut/อัลวา ริตศิลา/30.00

connect/ฐิติมา ชาลีกุล/11.00 
 
 

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2552

เวลา 11.00 โปรแกรมที่ 6 

choice/ปวีณ กิตติโกวิท/5.00

Clock/ภาสกร ชยะกุลภักดี/13.00

DECISION/วรวิท อิกำเหนิด/11.00

Disconnected/เจมส์ พฤทธิวรสิน/10.00

Dragonfly/นพดล พัชราวราภรณ์/2.00

'Dream under the blue '/วรพจน์ วงศ์ธานุวัฒน์/14.00

Erg/ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์/4.00

explore/สมชาย วชิระจงกล/5.00

Ferry เรือขนส่งมวลชน/ศาสตร์ ตันเจริญ/30.00

eye of the STORM/ประเสริฐศักดิ์ รุ่งโรจน์/4.00 

เวลา 13.00 โปรแกรมที่ 7 

Fair Play/ศรายุทธ์ ตั้งจิตแผ้ว/8.00

factory/ณัฏฐพล อมรทัต/14.00

Gone/ปริญญา พรสุขสวัสดิ์/30.00

GRAY/พณิช จิระวัฒนานันท์/25.00

Grow/อรวรรณ ดิษฐ์เจริญ,ณัฏฐา แย้มบุปผา,กมลวรรณ ชุ่มอิ่ม/6.00

Guilty Pleasure/ชาคร ไชยปรีชา/6.00

Hard Candy/ปัญจพล ทรงวิศวะ/15.00   

เวลา 15.00 โปรแกรมที่ 8 

Happy swamp/วรวุฒิ หลักชัย/10.00

HELLO/ไพรชยนต์ ปันดา/18.00

Hidden/สัภยา วาตานาเบ้/32.00

Home Alone/วีรากร ภู่วัฒนะนันทกุล/5.00

house/ไท ประดิษฐเกษร/9.00

house of feel/วีระ รักบ้านเกิด/8.00

Homecoming/สุชาติ แสงชู, ภากร ปุริโสตะโย/23.00 

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 9 

Hunt/กิตติคุณ ภู่ชาญสิน/7.00

I am Hero/บาส ชะบา/10.00

I just want to talk to you/ใหม่ เต่านาลี/26.00

I Open at the Close/ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ/12.00

I'd Like to Say I Love You in This Song/กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ/15.00

ID 89 ยอดชายนายเฉิ่ม/นรชาย กัจฉปานนท์/13.00

IF/สุขุม เรืองเดช/10.00 

เวลา 19.00  โปรแกรมที่ 10  

In the eye/สุชาติ แสงชู , พุทธิพงษ์ จันทร์เพ็ง/13.00

Innosent/อรรถชัย บุตรสอน/20.00

ISOLATED/สุภัทร ก๋งอุบล/30.00

l สถานีปลายทาง l/ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ/12.00

Inside Out/ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ/21.00 
 

วันพฤหัสบดีที่  9 กรกฎาคม 2552

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 11 

L.O.V.E/สหรัฐ มานิตยกุล/6.00

Keep Crying/วรรษชล ศิริจันทนันท์/20.00

LET's CRY/ดิสรณ์ ศิริวัฒนาดิเรก/30.00

Learning/ศรัทธา ทาไชย/8.00

Life/ภาคภูมิ อินใหม/5.00

Little Life/รุ้งกาญจน์ แก้วสุวรรณ/6.00

Lonely Day/ฐิติพันธ์ ทับทอง/3.00

love is/กิตติพัฒน์ สุขศรี/19.00

Los/คณากร ก่อกิจธรรมกุล/22.00

LUMINOUS/สุชาดา ทัพยาง, อาภินันทน์ จุลทอง/6.00

made in heaven/อมร หะริณนิติสุข/11.00

man and gravity/จักรวาล นิลธำรงค์/23.00

MOON/ณัฏฐา หอมทรัพย์/7.00

MV - รำวงวันสงกรานต์/วรรษชล ศิริจันทนันท์/2.00

My feeling is gone.../วีราภา เองมหัสสกุล/6.00

Motionless City/วรรษชล ศิริจันทนันท์/11.00

Neighbor/ธนชาติ ศิริภัทราชัย/6.00  
 

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2552

เวลา 17.00 โปรแกรมที่ 12 

On the table/ปวิตร ตรีเมฆ/9.00

o-re/ไกรศักดิ์ กาญจนเกรียงไกร/18.00

Office/นวจูล บุญพรรคนาวิก/3.00

other moon/ธนชาติ ศิริภัทราชัย/11.00

Perfect gray/กรกนก ศรีสมบูรณ์/30.00

phantom of a sanke/ฟ้า พูลวรลักษณ์/4.00

Possibility/ทรรศน หาญเรืองเกียรติ/23.00

power of words/ฟ้า พูลวรลักษณ์/4.00

RED/ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ/15.00

redman/ณัฐพงศ์ หอมชื่น/8.00

relationship 2 ปี 6 เดือน/อะตอม สัมพันธภาพ/20.00

Rewind/โคลเอ้ เดอ คาล วาลโย่/1.00

River Times/กุลตรา กมลวิศิษฎ์/23.00

Seduction Lullaby/ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล/23.00   
 

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2552

เวลา 11.00 โปรแกรมที่ 13 

Secret/ณัฐเดช อินเทียน/30.00

see you 'round/ชาวี บุษยรัตน์/3.00

Shock 4 ฆาตกร/เปรมปพันธ ผลิตผลการพิมพ์/5.00

Shock 5 ซ่อนแอบ/เปรมป